Thursday, May 10, 2012

Day #22,042-22,057

pictures from my China trip
Xiamen- Yundang Lake
Hong Kong Island
Xiamen - Zhongshan Park
Hong Kong Island
Xiamen
Xiamen - reflections in Yundang Lake
Fuzhou
Fuzhou - Hot Springs Park
Fuzhou
Fuzhou - some lights
Fuzhou
Fuzhou - pagoda
Nanchang --> Fuzhou train
Nanchang to Fuzhou train - Julie has a snack
Nanchang
Nanchang - boats on the Ganjiang
Nanchang
Nanchang - flowers on Bayi Avenue
Nanchang
Nanchang - popcorn maker
Nanchang
Nanchang - Xianghu scenic area
Wuhan - Jiefang
Wuhan - Jiefang Avenue
Wuhan - Linjiang
Wuhan - boats on the Yangtze
Wuhan - Dingziqiao
Wuhan - Dingziqiao Avenue - board game players decide to block the sidewalk
P1010119
Wuhan - East Lake
P1010100
Nanjing - statue at the entrance to Yangtze River bridge
P1010098
Nanjing - statue at the entrance to Yangtze River bridge (other side)
P1010095
Nanjing - Julie takes a picture at Xuanwu Park
P1010093
Nanjing - statues in the water - Xuanwu Park
P1010087
Shanghai - Tianmu Road

Wuhan - Hankou side of Yangtze River

Wuhan - Yellow Crane Tower

Wuhan - dancing in the streets

No comments:

Post a Comment